Betingelser for lejemål på Troldhøj:
 

Lejemålet løber fra kl. 12.00 til kl. 12.00, dog søndag kl. 18.00.
Ved afbestilling eller flytning af lejemål, senere end 1 måned (dog 2 måneder for perioden 1. maj - 30. august) før lejemålets start, medfører tab af depositum for lejer. Ændring/aflysning af lejemål medfører altid at vi beregner os et ekspeditionsgebyr på kr. 200,-
Lejeren forpligter sig til at overholde det gældende reglement, samt at gøre opmærksom på og erstatte skader forvoldt eller foranlediget af Lejer. Lejer er indforstået med, at det lejede afleveres i rengjort og ordentlig stand.


Et par dage før lejemålets start modtager Lejer nøgleinformation, og skema til el-aflæsning.
Skema til el-aflæsning sendes kun til Lejere af Hytten.
Senest 4 dage efter lejemålets afslutning, sendes det udfyldte skema retur. Gerne via mail
Herefter fremsendes specificeret faktura, omfattende leje, evt. el-forbrug, modregnet det indbetalte depositum.

TROLDHØJ HYTTE & LEJRPLADSER består af HYTTEN og 5 LEJRPLADSER.
Disse 6 enheder udlejes hver for sig.
Lejerne må kun benytte den/de lejede enheder, der er aftalt.

Udover disse 6 enheder er der:
ÆBLEHAVEN med bålplads: som er forbeholdt lejeren af HYTTEN.
FÆLLESAREALET: som er forbeholdt samtlige lejere af TELTPLADSERNE.
GÅRDSPLADSEN foran HYTTEN: som er forbeholdt lejeren af HYTTEN.
P-PLADSEN må benyttes af samtlige lejere.

Se TEGNINGER OVER TROLDHØJ.

Troldhøj - Det Danske Spejderkorps - Dybbøl Division - Troldhøjvej 1, Østerholm, 6430  Nordborg


 
 dds mølle logo  DDS logo  dds mølle logo